การปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย
- Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand -

การตรวจติดตามแปลงทดลองตะกั่วป่า เดือนธันวาคม 2560

0

เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 ผู้จัดการโครงการ “การปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่นและพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย” (นางจำนรรค์   เพียรอนุรักษ์ ผู้จัดการโครงการฯ) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพืันที่แปลทดลองโครงการภายในสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 0.5 เฮกตาร์

Share.